Elevdemokrati

Elevråd

Elevrådet har sammanträde en gång i månaden. Det finns en elevrepresentant från varje klass med. En ordförande leder mötet. En sekreterare för anteckningar över vad som diskuteras och en justeringsman läser igenom så att anteckningarna som gjorts är korrekta.

Varje klass har klassmöten. Är det någon fråga som klassen anser bör tas upp på elevrådet så tar elevrepresentanten med sig frågan till mötet.

Rektor deltar i elevrådet.