Kurator


Emma Runesson - Skolkurator, Lindbergs skola

Är samtalspartner (för råd och stöd) till enskilda elever, i grupper samt gentemot föräldrar och personal på skolan.

Arbetar förebyggande genom gruppverksamhet för elever/klasser. Detta bedrivs ofta i samarbete med pedagog och/eller skolsköterska.

Samarbetar med andra instanser som t ex BUP och Socialtjänsten.

Deltar mer övergripande i skolans ARIL-verksamhet, Likabehandlingsarbete samt ingår i Elevhälsateamet.

Har tystnadsplikt men är skyldig att göra socialtjänsten uppmärksam, då det föreligger misstanke om att en elev far illa.

Kontakten med kuratorn bygger på frivillighet och tas av elevens själv, annan elev eller förmedlas av förälder eller skolans personal – dock alltid i samförstånd med den enskilde eleven.Under höstterminen 2018 arbetar jag måndagar och onsdagar på Lindbergs skola. Tisdagar är jag på Bläshammar och torsdagar är jag på Bosgård. Fredagar är jag ledig.

Mobil: 0734-209353

e-post:
emma.runesson@varberg.se

Emma Runesson
Skolkurator