Om Lindbergs skolaLindbergs skola är en F-9 skola med drygt 360 elever. Skolan ligger strax öster om Varberg och är en tätortsnära skola. Skolan har ett stort upptagningsområde som innefattar del av Trönninge, Tofta Valinge och Stamnared.


bild från skolan Skolans verksamhet är organiserad i tre arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. Lindbergs skola har fritidshemsavdelningar för elever i F-år 6, en avdelning för yngre och en för äldre barn.

bild från skolan Eleverna i de yngre åldrarna har både lekrum och målarrum.

bild från skolan Lindbergs skola ligger på landet och vi använder de näraliggande områdena till friluftsliv och utomhuspedagogik. Skola har en fantastisk skolgård, som lockar till lek och rörelse. VIi har trivselledare bland eleverna som ansvarar för rastaktiviteter.

bild från skolan bild från skolan Skolan arbetar mycket aktivt med IT som ett stöd för elever och lärare. Från årskurs tre har varje elev en personlig iPad

bild från skolan bild från skolan På Lindbergs skola är den estetiska verksamhet viktig och ska vara en plats där varje elev kan få näring och växa.

bild från skolan